U hebt een bouwplan. Uitbreiding, aanpassing, herbestemming, misschien nieuwbouw. Nu nog toestemming van de gemeente. Past uw plan niet binnen de bestaande regelgeving? Dan kan Rho adviseurs namens u een 'principeverzoek' indienen: de formele brief waarin uw initiatief professioneel wordt toegelicht, zodat u snel weet wat de volgende stap moet zijn.
De gemeente verleent u toestemming uw bouwplan uit te voeren, mits het plan past binnen de omgeving? Er zijn talloze voorbeelden die op voorhand niet passen binnen gemeentelijke regels. Dan kan het Speedteam van Rho adviseurs namens u de nu noodzakelijke planologische procedure starten. We weten welke onderzoeken nodig zijn en welke procedure in uw situatie de meeste kans van slagen heeft.
In de volksmond hoort u nog 'bouwvergunning'. Officieel heet het nu 'omgevingsvergunning' voor bijvoorbeeld bouwen, slopen of kappen. Dát u voor bouwactiviteiten vaak een vergunning nodig hebt, is zeker. Welke nodig is of zijn, hangt af van uw plannen. Rho adviseurs helpt u om de vergunningsaanvraag zó in te dienen dat deze aan alle gestelde, specifieke eisen voldoet.
De website www.snelmijnvergunning.nl is een initiatief van Rho adviseurs voor leefruimte. Zo maken we het vergunningentraject makkelijk en betaalbaar voor particulieren en mkb'ers.